Idén om Bildbyrå

Bilboteket

idé om bildbyrå med rörlig bild

 

Grundidén:

Började i januari 2013 att fundera mera seriöst på att skapa en bildbyrå för rörlig bild som är ägd av endast yrkesverksamma TV-fotografer.

Min tanke är att denna bildbyrå skall vara ägd till 100% av en ekonomisk förening. För att få vara med i denna ekonomiska förening är kravet att vara medlem i TvF, dvs endast professionella yrkespersoner.

 

Bakgrund:

Min tolkning av framtidsutsikterna i branschen för oss TV-fotografer kommer att kräva att fler av oss måste bli fria producenter, alltså stå för hela produktionen.

 

Detta är ju inte bara för att jag personligen blivit fri producent de senaste åren där jag gör hela produktionen själv, dvs. planerar, plåtar, intervjuar, redigerar, efterbearbetar och sedan levererar färdig film direkt till kund. Jag ser fler och fler kollegor som gör detsamma, varken dom vill eller inte.

 

Anledningen är att tekniken blivit bättre och billigare och kunderna har lyckligtvis blir fler, i och med att internet formar om hela mediavärlden, men olyckligtvis har denna nya mediavärld med dessa nya kunder betydligt mindre budget jämfört med tidigare. Redan nu har väldigt många produktioner inte en chans att avlöna något som helst redaktionellt arbete.

 

Och tekniken som går framåt kommer att mer och mer automatisera studioproduktioner så inga fotografer behövs alls eller att vi endast får jobba/medverka på ideell basis. Att försöka kämpa emot den tekniska utvecklingen har ju i alltid misslyckats genom världshistorian. Så detta medför att vi yrkesverksamma fotografer måste se på möjligheterna som vi kan göra som ett automatiserat robotsystem inte kan göra.

 

 

Argument 1.

En vanlig situation när man är ute och filmar en produktion så tar man betydligt fler klippbilder än vad man kommer att använda i den färdiga produktionen. Detta betyder att det finns fullt fungerande klippbilder som inte används. Och då kommer ju den enkla frågan vad man har att förlora på att tanka upp dessa oanvända klippbilder till en bildbyrå för rörlig bild?

Argument 2.

Nästa vanliga situation är att det kommer en period med brist på jobb. Och då har man inget att förlora på att gå ut och filma direkt för bildbyrån som senare kan ge ett ekonomiskt resultat.

 

Argument 3.

En intressant aspekt på att tillhöra en bildbyrå är att möjligheten ökar betydligt att du som fotograf får dina bildrättigheter tillgodosedda på ett bättre sätt än om du bara är en vanlig enskild frilansande fotograf om det skulle uppkomma en juridisk tvist.

 

 

Varför INTE ansluta sig till en redan befintlig bildbyrå?

Alla normala företag jobbar (eller ska jobba) i ägarens intresse. Detta är och har alltid varit i det närmaste en naturlag. Lika givet som att vatten är blött, solen skiner och det finns syre i luften. Och en befintlig bildbyrå, som kan anses vara hur bra som helst, har eller kan ha anledning att inte vakta/tillgodose en fotografs intressen. Exempelvis om en befintlig bildbyrå ser en inkomstbringande möjlighet att försöka inrikta sig på en specifik kund som samtidigt är ägare till TV-bolag och/eller produktionsbolag så är det kanske inte alls intressant att nyttja och betala bildbyråns anslutna fotografer mer än nödvändigt.

 

Om vi fotografer själva är ägare till vår bildbyrå så uppkommer det av naturliga skäl inga sådan konflikter. Och de samarbeten vi kan ha med TV-bolag, produktionsbolag och andra bildbyråer ska vi själva ha nytta av.

 

En befintlig bildbyrå kan riskera att gå i konkurs eller bli uppköpt om inte lönsamheten under en period inte är bra nog. Om vi själv är ägare till bildbyrån så finns större möjligheten att dra ner verksamheten/lönsamheten på sparlåga då vi bara ska avlöna oss själva och inte skapa en vinst åt någon annan.

 

 

 

Möjliga samarbeten:

Jag ser exempelvis en möjlighet att skapa samarbeten med etablerade redigerare (som gärna tillhör någon egen förening motsvarande TvF)

För en etablerad redigerare som jobbar som anställd eller frilans åt något produktionsbolag är mest troligt den person som letar bilder på bildbyråer till produktionen åt sin uppdragsgivare. Och det skulle ju per automatik bli mer intressant för redigeraren att söka bilder på vår bildbyrå om denne får någon liten % på fakturerat belopp till produktionsbolaget. Om det ska vara 1, 2 eller kanske 3 procent är nu svårt att utlova, men det ska ju i praktiken innebära en peng som inte är helt försumbar och betydelselös.

 

Ett annat exempel på samarbete är produktionsbolag som endast anlitar fotografer som är medlem i TvF. Även här så borde det belönas med någon liten % på bildbyråns bilder som redigerarna i exemplet ovan.

 

 

mer kommer.....

 

 

 

Bilbo Lantto

+4670-7655297

bilboteket@hotmail.com