TVF - TV-Fotografernas Förening

Bilboteket

Tv-Fotografernas förening

 

Satt i styrelsen för TVF mellan 2013 och 2018.

 

Eftersom föreningen är ideell så är

filmerna gjorda på enklaste sätt.

disskusion om

Arvoden mm

 

(obs 2015 års genomsnittslön är 32000 kr/mån)

 

(december 2014)

 

Det här med arvoden, lön, ersättning, kostnader, arbetstider och arbetsmiljö är ju lite svårgripbart för oss frilansare.

Och det som jag sett under alla år i branschen är många kollegor som är skrämda till tystnad vad gäller exempelvis arvoden.

Det kan ju vara fullt förståeligt för kollegor som har familj, villa, Volvo, vovve och rubbet är pantsatt på banken att de inte har råd att tacka nej till lågbetalda jobb eller stöta sig med sina uppdragsgivare som kommer med förslag på skändligt låga ersättningar eller skändligt långa arbetstider utan ytterligare ersättning.

 

Vi är ju själva ansvariga över våra liv och leverne. Om vi inte har råd att jobba inom media för att det blivit för olönsamt så får vi helt enkelt söka oss till någon annan sysselsättning. Svårare än så är det inte. Att det sedan kanske är det jobbet man vill göra och som man trivs med och tycker är kul är ju faktiskt väldigt sekundärt om räkningarna skall betalas i slutet på månaden men inga pengar har inkommit.

 

Det är inget fel att exempelvis plåta och redigera som hobby eller jobba ideellt för någonting man vill stödja.

Om man är ny i branschen så är det ju fullt förståeligt att man tackar ja till låg ersättning eller i värsta fall ingen ersättning alls. Som ny är det ju värdefullt att få erfarenhet i yrket.

 

Har man jobbat exempelvis ett helt år i yrket så är det väl uppenbart för alla att det måste finnas någon lönsamhet i yrket för att kunna fortsätta. Och har man då jobbat 10 år eller kanske 20 år i branschen så är det väl uppenbart vad som är uppenbart. Detta gäller ju inte bara i våran bransch utan samtliga branscher. Så om någon utgår ifrån att vi som jobbat länge ska jobba ideellt för något TV-bolag eller produktionsbolag (som ska tjäna pengar och även gå med vinst) så blir det ju mycket konstigt.

 

Hur exakt man generellt ska gå tillväga för att få vettigt betalt med rimliga arbetstider är svårt att säga.

Ett tips är att gå gärna in på TvF's hemsida och kolla in ett förslag på frilansavtal:

 

 

 

TvF är ju ingen fackförening som ska förhandla mot våra uppdragsgivare om våra arvoden. Det måste vi göra själva.

 

Jag vill inte vara hemlig eller misstänkas blivit tystad gällande arvoden så här redovisar jag min generella prislista som bildingenjör, ljussättare eller fotograf (utan utrustning), dvs bara som yrkesperson. Eventuella resekostnader, logi och utrustning tillkommer.

Jag tar i normalfallet 5000+moms för 8h och 3500+moms för 4h som yrkesperson.

Mängdrabatt kan man givetvis diskutera om en mängd jobb erbjuds.

Har det senaste året tackat nej till ett antal heldagsjobb som bara erbjudit halvdags betalt.

Ska jag jobba billigt så kan jag göra det till mitt eget produktionsbolag.

Ideella jobb som är för den "goda sakens skull" gör jag till TvF eller Fotoklubben på SVT eller Konstrundan i Midsommarkransen.

Vad någon annan tar betalt ansvarar jag inte över men jag är helt övertygad om att det är klokt för oss alla att informera om hur vår verkligheten ser ut. Att jag nu skriver detta är jobbigt för dom som vill att jag gärna håller käften för att kunna spela ut oss mot varandra.

 

Min prislista anser jag inte vara nog bra för den kompetens och erfarenhet jag besitter.

Jag skulle trivas mycket bättre med 1000+moms i timmen, och då utan att tycka att det på något sätt kan anses vara överbetalt.

Om nu någon skulle tycka att 5+m är för mycket för 8 timmar så är mitt enkla tips: Ring inte mig.

 

 

Här kommer en enkel jämförelse vad gäller löner i Sverige:

Genomsnittslönen i Sverige (år 2013) är 30600 kr i månaden enligt Medlingsinstitutet.

30600 kr - 30% inkomstskatt blir alltså 21420 kr att exempelvis betala räkningar för.

Årsbrutto blir 30600 x 12 månader = 367 200 kr per år.

Vilket kan översättas till en fakturering på 367 200 + 32,42% sociala avgifter till 486 246 kr + moms per år.

 

Hittills är det ju bara lön som jag räknat på. Om vi börjar räkna på kostnader utöver lön som vi i vårt yrke måste fakturera för att kunna vara verksamma så blir det en betydligt högre peng. Exempelvis om vi har en enklare kamerautrustning, ljud, ljus, redigering, bil och allt skall vara försäkrat så drar kostnaderna iväg (här tar jag inte ens med eventuella lokalkostnader för kontor och/eller studio eller för mer avancerad kamerautrustning). Och om vi även tar med revisionskostnader och företagsförsäkringar och pensionsförsäkringar som motsvarar det en fastanställd har från sin arbetsgivare (utöver sin lön på 30600 kr/mån) så måste vi fakturera ytterligare minst 100 000 kr + moms per år. Nu vet jag många kollegor som protesterar högljutt över att denna årskostnad är på tok för låg. Och visst är den låg. Men jag väljer ändå att lägga mig lågt i denna jämförelse så att ingen misstänker att jag "saltar" fakturan :-)

 

Nu är det ju så att vi företagare inte får betalt när vi inte jobbar.

Om vi då förutsätter att vi har sammanlagt 2 månader semester (med alla helgdagar inräknat) och jobbar 10 månader.

486 264 + 100 000 = 586 246+m delat på 10 månader blir alltså = 58625+m per månad.

 

Om vi för enkelhetens skull påstår att det är 4 veckor i månaden och vi förutsätter att vi kan jobba 5 dagar i veckan, dvs 20 dar i månaden, dvs 200 arbetsdagar på ett år. Det skulle ju betyda enligt denna beräkning att vi måste fakturera 58625 / 20 = 2931 kr + moms per dag.

 

Inte ens 3000+moms per dag för att komma upp i genomsnittslönen i Sverige låter ju inte så farligt dyrt, förutsatt att driftskostnaderna mm håller sig på max 100 tusen. Då låter ju min prislistan på 5000+m per dag nästan lite girigt.

 

Nu går vi tillbaka till den bittra verkligheten i vår bransch.

Det är inte många personer som lyckas få ihop 200 årsarbetsdagar med 5000+m.

Och tyvärr får man lära sig att leva med att man ibland blir tillfrågan om 2 eller 3 jobb samma dag som man inte kan kombinera tidsmässigt. Extra retsamt är det ju då om resten av veckan inte har någon inbokning alls.

Om man lyckas få ihop 100 arbetsdagar på ett år så får man vara mycket nöjd.

Och många jobb av dessa 100 är ju bara sk halvdagar.

Detta betyder att vi INTE kan räkna med att vi kommer upp i svensk genomsnittslön.

 

Alla ska ju veta att vi i våran bransch inte sitter av arbetstiden på trivsamma möten eller på något trevligt kontor och vänder papper, måndag till fredag, mellan kl 9 till 17.

Om någon i vår bransch skulle lyckas jobba 200 dagar per år med allt vad det kan betyda med starkt skiftande typer av tv-produktioner som kan vara väldigt intensiva, med stressiga arbetstider, ibland olämpliga arbetsmiljöer, ofta med långa resetider, ibland obefintliga rast och matpauser, ibland korta sovtider, kånkande på mycket och tung utrustning, och samtidigt med ambition att orka göra ett hantverksmässigt och konstnärligt bra jobb så är nog risken stor att denne person hamnar på hispan eller på intensiven. Och då förutsätter jag ändå att personen inte har familj att ta hänsyn till eller har några önskemål att ha ett något så när sk "normalt liv" utanför arbetet. Största hobbyn skall helst vara att sova för orka jobba vidare.

 

Vi ska inte sticka under stol med att våra jobb kan vara väldigt roliga och intressanta jobb, men det har ingen betydelse efter några år när kroppen inte längre orkar med. Vissa typer av tv-produktioner kräver ett mycket starkt och stabilt psyke för att orka med någon längre tid.

 

Givetvis finns det emellanåt vissa jobb som inte är så fysiskt ansträngande, exempelvis något seminarium eller liknande där jobbet är att ta en bild på "gubbe i talarstol". Att utrustningen skall transporteras, riggas och rivas kommer man sällan ifrån även om dessa lokaler ofta är relativt tacksamma ur arbetsmiljösynpunkt.

 

5000+m för 8h och 3500+m för 4h är enligt min bestämda åsikt inte något högt arvode.

 

Se gärna filmen nedanför om arvoden.

Min idé om bildbyrå med rörlig bild

 

Grundidén:

Började i januari 2013 att fundera mera seriöst på att skapa en bildbyrå för rörlig bild som är ägd av endast yrkesverksamma TV-fotografer.

Min tanke är att denna bildbyrå skall vara ägd till 100% av en ekonomisk förening. För att få vara med i denna ekonomiska förening är kravet att vara medlem i TvF, dvs endast professionella yrkespersoner.

 

Bakgrund:

Min tolkning av framtidsutsikterna i branschen för oss TV-fotografer kommer att kräva att fler av oss måste bli fria producenter, alltså stå för hela produktionen.

 

Detta är ju inte bara för att jag personligen blivit fri producent de senaste åren där jag gör hela produktionen själv, dvs. planerar, plåtar, intervjuar, redigerar, efterbearbetar och sedan levererar färdig film direkt till kund. Jag ser fler och fler kollegor som gör detsamma, varken dom vill eller inte.

 

Anledningen är att tekniken blivit bättre och billigare och kunderna har lyckligtvis blir fler, i och med att internet formar om hela mediavärlden, men olyckligtvis har denna nya mediavärld med dessa nya kunder betydligt mindre budget jämfört med tidigare. Redan nu har väldigt många produktioner inte en chans att avlöna något som helst redaktionellt arbete.

 

Och tekniken som går framåt kommer att mer och mer automatisera studioproduktioner så inga fotografer behövs alls eller att vi endast får jobba/medverka på ideell basis. Att försöka kämpa emot den tekniska utvecklingen har ju i alltid misslyckats genom världshistorian. Så detta medför att vi yrkesverksamma fotografer måste se på möjligheterna som vi kan göra som ett automatiserat robotsystem inte kan göra.

 

Argument 1.

En vanlig situation när man är ute och filmar en produktion så tar man betydligt fler klippbilder än vad man kommer att använda i den färdiga produktionen. Detta betyder att det finns fullt fungerande klippbilder som inte används. Och då kommer ju den enkla frågan vad man har att förlora på att tanka upp dessa oanvända klippbilder till en bildbyrå för rörlig bild?

Argument 2.

Nästa vanliga situation är att det kommer en period med brist på jobb. Och då har man inget att förlora på att gå ut och filma direkt för bildbyrån som senare kan ge ett ekonomiskt resultat.

 

Argument 3.

En intressant aspekt på att tillhöra en bildbyrå är att möjligheten ökar betydligt att du som fotograf får dina bildrättigheter tillgodosedda på ett bättre sätt än om du bara är en vanlig enskild frilansande fotograf om det skulle uppkomma en juridisk tvist.

 

Varför INTE ansluta sig till en redan befintlig bildbyrå?

Alla normala företag jobbar (eller ska jobba) i ägarens intresse. Detta är och har alltid varit i det närmaste en naturlag. Lika givet som att vatten är blött, solen skiner och det finns syre i luften. Och en befintlig bildbyrå, som kan anses vara hur bra som helst, har eller kan ha anledning att inte vakta/tillgodose en fotografs intressen. Exempelvis om en befintlig bildbyrå ser en inkomstbringande möjlighet att försöka inrikta sig på en specifik kund som samtidigt är ägare till TV-bolag och/eller produktionsbolag så är det kanske inte alls intressant att nyttja och betala bildbyråns anslutna fotografer mer än nödvändigt.

 

Om vi fotografer själva är ägare till vår bildbyrå så uppkommer det av naturliga skäl inga sådan konflikter. Och de samarbeten vi kan ha med TV-bolag, produktionsbolag och andra bildbyråer ska vi själva ha nytta av.

 

En befintlig bildbyrå kan riskera att gå i konkurs eller bli uppköpt om inte lönsamheten under en period inte är bra nog. Om vi själv är ägare till bildbyrån så finns större möjligheten att dra ner verksamheten/lönsamheten på sparlåga då vi bara ska avlöna oss själva och inte skapa en vinst åt någon annan.

 

 

Möjliga samarbeten:

Jag ser exempelvis en möjlighet att skapa samarbeten med etablerade redigerare (som gärna tillhör någon egen förening motsvarande TvF)

För en etablerad redigerare som jobbar som anställd eller frilans åt något produktionsbolag är mest troligt den person som letar bilder på bildbyråer till produktionen åt sin uppdragsgivare. Och det skulle ju per automatik bli mer intressant för redigeraren att söka bilder på vår bildbyrå om denne får någon liten % på fakturerat belopp till produktionsbolaget. Om det ska vara 1, 2 eller kanske 3 procent är nu svårt att utlova, men det ska ju i praktiken innebära en peng som inte är helt försumbar och betydelselös.

 

Ett annat exempel på samarbete är produktionsbolag som endast anlitar fotografer som är medlem i TvF. Även här så borde det belönas med någon liten % på bildbyråns bilder som redigerarna i exemplet ovan.

 

mer kommer.....